ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30แผ่นต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30แผ่นต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30แผ่นต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 82/2561 การซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาวดำความเร็ว 30แผ่นต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง ตามประกาศองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 82/2561 การซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาวดำความเร็ว 30แผ่นต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง ตามประกาศองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Nuttakit Tungtong

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.
http://mrjele.com