จัดอบรมพนักงาน อผศ. และเจ้าหน้าที่ สปภ. ในหัวข้อ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารยุคใหม่ Smart Leadership” รุ่นที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ช่วยปฏิบัติงานสำนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย ในหัวข้อ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารยุคใหม่ Smart Leadership” เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารงานในหน้าที่ของตน  ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด มีผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๑จำนวน ๕๑ คน ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงาน รักษาความปลอดภัย โดยมี พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้การต้อนรับ