จัดอบรมเจ้าหน้าที่ รปภ. ระดับปกครอง ปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “สปภ.รวมพลังสานสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว”

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับปกครอง ในหัวข้อ “สปภ.รวมพลังสานสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว” โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐๐ คน ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมให้โอวาทแก่เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย โดยมี พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้การต้อนรับ