บริษัท ทรูเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด มอบเครื่องดนตรีให้กับ สปภ.

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษา ความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับมอบเครื่องดนตรี จากคุณพนมพร  งามโฉม ที่ปรึกษาวางแผน ๑ บริษัท ทรูเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการของสำนักงานรักษาความปลอดภัย