อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่มาตรฐานอาชีพการรักษาความปลอดภัย และหลักสูตรผู้นำหน่วย ให้กับเจ้าหน้าที่ รปภ. ระดับปกครอง

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มอบหมายให้ พลโท ทศพร  หอมเจริญ รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับปกครอง ในหัวข้อ “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่มาตรฐานอาชีพการรักษาความปลอดภัย และหลักสูตรผู้นำหน่วย” ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยมี พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้การต้อนรับ ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยเชิญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๒ มาบรรยายให้ความรู้ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติด้วย