สปภ. จัดงาน “วัน รปภ.อผศ.” ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ให้การต้อนรับ พลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ที่ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงาน “วัน รปภ.อผศ.”ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดให้มีพิธีมอบเครื่องหมายการรักษาความปลอดภัย กิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายแสดงความสามารถทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต กิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ผู้ว่าจ้างตลอดจนมอบ เงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร แก่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตดีเด่น และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น จากนั้น เวลา ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ได้นำเสนอการแสดงที่เกี่ยวข้องกับงานรักษา ความปลอดภัย การต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า, การอพยพผู้ประสบภัยออกจากอาคารสูง และการสาธิตการใช้อุปกรณ์ในรถดับเพลิง ต่อมาในเวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีสวนสนามของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน รักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก