โรงเรียนฯ จัดอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง ให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ รปภ.

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ พลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม “โครงการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง” ในการนี้ ประธานในพิธีได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ฝึกอบรมที่มีคะแนนดีเด่น และมอบอาร์มให้แก่ ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน ๓๐ คน ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยมี พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ให้การต้อนรับ