ผอ.สปภ. ได้มอบเงินรางวัลให้เจ้าหน้าที่ รปภ. ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย มอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณ แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น  จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

๑.นายจิรยุทธ  มีปราง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำพุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ ได้ช่วยเหลือเด็กตกน้ำจนรอดชีวิต

๒.นายนิมิต อินทา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำสำนักอัยการสูงสุดมีนบุรี ได้จับผู้ร้ายที่เข้ามาลักทรัพย์ และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดี

๓.พลทหาร มงคล ศรีวะอุไร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตำแหน่งหัวหน้าชุด ประจำสำนักการสังคีต โรงละครแห่งชาติ เก็บกระเป๋าเงินได้และนำส่งคืนเจ้าของ

การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และเป็นแบบอย่างอันดีงาม ให้กับเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเต็มประสิทธิภาพ ต่อไป