ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี

สำนักงานักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ วัดหอมศีล ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.๓๕