การซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” เสมือนจริง ในวันนี้ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” เสมือนจริง ในวันนี้ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรยากาศการซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” เสมือนจริง ได้สิ้นสุดลงแล้วโดยขบวนจักรยานได้เริ่มทยอยเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดที่พระลานพระราชวังดุสิตตั้งแต่เวลาประมาณ 17.45 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ ตำรวจและทหาร คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ขณะที่อาสาสมัครกู้ชีพและหน่วยพยาบาล ก็คอยดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งภาพรวมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขณะที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปั่นจักรยานครั้งนี้ซึ่งถือว่า กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคมนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ ที่คนไทยได้ออกมาร่วมปั่นจักรยานซึ่งนอกจากจะแสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติแล้วยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้มีร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วย
นอกจากนี้ ประชาชนอีกส่วนหนึ่งได้ใช้เวลาว่างหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก บริเวณโดยรอบพระลานพระราชวังดุสิตซึ่งได้ประดับและตกแต่งดวงไฟไว้บนต้นไม้อย่างงดงามก่อนเดินทางกลับบ้านด้วย

ขอจอบคุณ ข้อมูลข่าวและที่มา

กรมประชาสัมพันธ์

Nuttakit Tungtong

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.
http://mrjele.com