สปภ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎา

Read more

กำหนดวันหยุดและจ่ายค่าจ้าง 2 แรง ชดเชยวันสงกรานต์ 13-15 เม.ย.63

ประกาศสำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ กำหนดวันหยุดตามประเพณีและจ่ายค่าจ้างให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ครบ 13 วันเพื่อทดแทนช่วงเทศกาลสงกรานต์

Read more

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสวัสดิการที่พักอาศัย ๑๒ ชั้น สำนักงานรักษาความปลอดภัย

เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์

Read more

รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ พลเอก ศิริพงษ์  วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

Read more