ประชาสัมพันธ์รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ.

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ.

   Punyanuch Pimpisan 0 Comments รับสมัครสำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนรักษาความปลอดภัยEdit

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ ในสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนธุรกิจของเอกชน ทั้งในด้านหน่วยงาน และตัวบุคคล

ที่มา : แผนกแผนและประชาสัมพันธ์ ส่วนอำนวยการ สปภ.

เว็บไซต์(Website) : http://www.security.go.th

เฟซบุ๊ก (Facebook) : https://www.facebook.com/coordinatingcenter.wvo/

ไลน์(Line Official Account) : https://bit.ly/securitywvo

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.