ข้อมูลการรับสมัคร

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อายุระหว่าง 18 – 50 ปี ปฏิบัติงานประจำส่วนราชการ ส่วนรัฐวิสาหกิจตลอดจนธุรกิจเอกชน ทั้งในกรุงเทพมหานคร , ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวนมาก มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีรายได้และสวัสดิการดี

สนใจติดต่อ ได้ที่
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
131  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานครฯ  10400
โทร. 02-551-0728-9 ต่อ 1109


คุณสมบัติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 1. ทหารผ่านศึกนอกประจำการหรือครอบครัวทหารผ่านศึก หรือทหารนอกประจำการหรือผู้สำเร็จวิชาทหารปี 3 – 5 หรือทหารกองเกิน
 2. สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
 3. อายุระหว่าง 18 – 55 ปี (อายุ 18 ปี ต้องผ่านการเรียน รด. มาแล้ว)

หลักฐานการรับสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ฉบับ (ถ่ายเอกสารหน้า – หลัง)
 3. บัตรผ่านศึก / สมุดกองหนุน, หนังสือรับรองความประพฤติจากต้นสังกัด (ส.ด.8,ส.ด.43) และบัตรผ่านศึกของบิดา หรือบัตรครอบครัวทหารผ่านศึก(ฉบับจริง) 4 ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบสุทธิ / ประกาศนียบัตร) 3 ฉบับ
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป ไม่เกิน 6 เดือน (หน้าตรง / ไม่สวมหมวก /
  ไม่สวมแว่นตา)
 6. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว – ชื่อนามสกุล 4 ฉบับ (ถ้ามี)
 7. กรณีทหารกองหนุนนอกประจำการให้นำสมุดกองหนุนไปประทับตรา อผศ. ที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตก่อนมาสมัคร
 8. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งระบุไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย,โรคยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคเท้าช้าง และเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบ หรือไม่ทุพลภาพ

**เปิดรับสมัครทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. (รับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ)**

 

สิ่งของที่ต้องเตรียมมา

 1. กางเกงขายาว 3 ตัว
 2. รองเท้าผ้าใบ 1 คู่ และรองเท้าทหาร (คอมแบ็ทบูท) 1 คู่ (ถ้ามี)
 3. ของเครื่องใช้ส่วนตัวได้แก่ ผ้าเช็ดตัว , สบู่ , แปรงและยาสีฟัน ฯลฯ

หมายเหตุ **อย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างหรือเรียกเก็บเงินเพิ่ม นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 4. โดยเด็ดขาด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครฯ โดยตรง**