ด้วยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและประชาชน  สุดจะคณานับ  และด้วยพระเมตตาคุณ
ที่ทรงรักทรงปรารถนาให้ปวงประชาชนให้พ้นจากทุกข์  ภัยพิบัติ  ทรงช่วยแก้ไขปัญหาให้พสกนิกรที่มีทุกข์ให้มีชีวิตดีขึ้น

ชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงได้จารึกสำนึกอยู่ในดวงใจด้วยความจงรักภักดีเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ...

/- ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ -/

สำนักงานรักษาความปลอดภัย  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ในพระบรมราชูปภัมภ์