งานกาชาดออนไลน์ 19-29 ธันวาคม 2563

เชิญชวนพนักงานและผู้มีจิตกุศลร่วมโหวตร้าน อผศ. งานกาชาดประจำปี 2563

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน สปภ.

ประกาศสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read more

กำหนดวันหยุดและจ่ายค่าจ้าง 2 แรง ชดเชยวันสงกรานต์ 13-15 เม.ย.63

ประกาศสำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ กำหนดวันหยุดตามประเพณีและจ่ายค่าจ้างให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ครบ 13 วันเพื่อทดแทนช่วงเทศกาลสงกรานต์

Read more

รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4

Read more