รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4

Read more

โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ สำนักงานรักษาความปลอดภัย ก้าวสู่ปีที่ 40

คลิกที่นี่ ประกาศโคร

Read more

สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ.

สนใจรายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที สำนักงานรักษาความปลอดภัย อผศ. โทร. ๐๒-๒๔๕-๔๖๑๘ ต่อ ๑๖๒๑ (คุณชลิตา เขียวรอด)

Read more

รหัสประจำตัวเจ้าหน้าที่ รปภ. (ID) มีความสำคัญ

ขอย้ำเตือนพี่ๆ น้องๆ เราชาว รปภ. ทั้งหลาย การจะติดต่องานใดๆ ทั้งปวงในสำนักงานนั้น รหัสประจำตัวเจ้าหน้าที่ รปภ. (ID) มีความสำคัญในการจะดำเนินการงานต่างๆ

Read more