รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

  • ประจำแผนกเงินรายได้ ส่วนการเงิน (อัตราจ้าง ระดับ ๓-๔) จำนวน ๒ อัตรา
  • ประจำแผนกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ รปภ. ส่วนการเงิน (อัตราจ้าง ระดับ ๓-๔) จำนวน ๑ อัตรา
  • ประจำแผนกควบคุมค่าบริการ ส่วนบัญชี (อัตราจ้าง ระดับ ๓-๔) จำนวน ๒ อัตรา
  • ประจำแผนกงบประมาณ ส่วนบัญชี (อัตราจ้าง ระดับ ๓-๔) จำนวน ๑ อัตรา
  • ประจำแผนกบัญชี ส่วนบัญชี (อัตราจ้าง ระดับ ๓-๔) จำนวน ๒ อัตรา

๒. ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง ๑๘-๓๕ ปี (นับถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

ดาวน์โหลด รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครสอบและการสมัครเพิ่มเติม ได้ที่นี่

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.