การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน สปภ. พลขับ แผนกยานพาหนะและซ่อมบำรุง

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.