ทำไมต้องเลือกใช้บริการ รปภ.อผศ. ?

  1. ทหารทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ดีที่สุด เนื่องจากมีความเข้มแข็ง กล้าหาญ มีระเบียบ วินัยและมีความรู้ในการต่อสู้การใช้อาวุธ อีกทั้งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้บังคับบัญชา (ผู้ว่าจ้าง)
  2. มีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตรวจสอบอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  3. จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างจริงจัง โดยครูฝึกผู้ชำนาญและมีประสบการณ์การฝึกทหาร เป็นอย่างดี เมื่อนำมารวมกับวิชาการรักษาความปลอดภัยแล้วจะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  4. จัดให้มีการฝึกทบทวนโดย สปภ. จัดส่งชุดครูฝึกไปฟื้นฟูทบทวน และแนะนำการปฏิบัติงานตามจุดปฏิบัติงานต่างๆ และตามวงรอบที่สัญญาจ้างกำหนดไว้ เพื่อให้ผลของการบริการ รักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาที่ให้บริการตามที่ผู้ว่าจ้างคาดหวัง