ผังผู้บังคับบัญชา สปภ.อผศ.

ผังผู้บังคับบัญชา
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก