ติดต่อเรา

สำนักงานรักษาความปลอดภัย

131  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานครฯ  10400

โทร. 02- 245-4618 , 02-245-6879 , 02-245-6962 , 02-245-6968 ,

02- 245-7417 , 02 – 245 – 7431 , 02-245-7448 , 02-245-7479

www.security.go.th

โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.

โทร. 0-2551-0729

โทรสาร(Fax)  02-551 – 0728

รถโดยสายประจำทาง

เดินทางไป สปภ.อผศ.
– จากอนุสาวรีย์ชัยฯ สาย 92, 187, 69, 24
– จากรังสิต สาย 504, 187, 555, 538
– จากลาดพร้าว สาย 92

เดินทางไปโรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ. (รามอินทรา 25)
– จากหมดชิตใหม่ สาย ปอ.138 ลงสวนจตุจักร ต่อสาย 26
– จากสายใต้ใหม่ สาย 28 , 115 ลงอนุสาวรีย์ชัยฯ ต่อสาย 26
– จากเอกมัย สาย 38 ลงอนุสาวรีย์ชัยฯ ต่อสาย 26
– จากรังสิต สาย 95 ก , 554