ติดต่อเรา

สำนักงานรักษาความปลอดภัย และ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.

ที่ตั้ง

เลขที่ 27 ซอย รามอินทรา 25 แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เบอร์โทรติดต่อแต่ละส่วนงาน

ส่วนดำเนินงาน สปภ. โทร. 02-248-1350, 02-248-1354

ส่วนการตลาด สปภ. โทร. 02-248-1352, 02-247-0855

ส่วนการเงิน สปภ. โทร. 02-248-1357, 02-247-0870

ส่วนบัญชี สปภ. โทร. 02-248-1359, 02-248-6773

ส่วนปฏิบัติการ สปภ. โทร. 02-245-3057, 02-245-3058

ส่วนอำนวยการ สปภ. โทร. 02-644-5175

ศูนย์ข่าว สปภ. ส่วนปฏิบัติการ โทร. 02-644-5833

โรงเรียนรักษาความปลอดภัย สปภ. โทร. 02-551-0728, 02-551-0905

โทรสารแต่ละส่วนงาน (Fax)

ส่วนดำเนินงาน โทรสาร(Fax) 02-247-0674

ส่วนการตลาด โทรสาร(Fax) 02-247-0676

ส่วนการบัญชี โทรสาร(Fax) 02-247-0696

ส่วนการเงิน โทรสาร(Fax) 02-245-3056

ส่วนธุรการ โทรสาร(Fax) 02-248-1360

ส่วนนิติการ โทรสาร(Fax) 02-247-0851

ส่วนส่งกำลังบำรุง โทรสาร(Fax) 02-247-0860

อีเมลติดต่อ

E-mail : saraban@security.mail.go.th

www.security.go.th

รถโดยสายประจำทาง

เดินทางไปสำนักงานรักษาความปลอดภัย และโรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ. (รามอินทรา 25)
– จากหมอชิตใหม่ สาย ปอ.138 ลงสวนจตุจักร ต่อสาย 26
– จากสายใต้ใหม่ สาย 28 , 115 ลงอนุสาวรีย์ชัยฯ ต่อสาย 26
– จากเอกมัย สาย 38 ลงอนุสาวรีย์ชัยฯ ต่อสาย 26
– จากรังสิต สาย 95 ก , 554