กำหนดวันหยุดและจ่ายค่าจ้าง 2 แรง ชดเชยวันสงกรานต์ 13-15 เม.ย.63

ประกาศสำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ กำหนดวันหยุดตามประเพณีและจ่ายค่าจ้างให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ครบ 13 วันเพื่อทดแทนช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 ที่เลื่อนออกไป โดยกำหนดดังนี้

1.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2563

2.วันหยุดทางศาสนาวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ 5 กรกฎาคม 2563

3.วันหยุดตามขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น คือ วันสารทไทยตรงกับวันที่ 17 กันยายน 2563
รวม 3 วัน

ทั้งนี้การจ่ายค่าจ้าง
วันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ (2 แรง)
ให้ปฏิบัติเฉพาะในปี 2563 เท่านั้น สำหรับในปีถัดไปให้ปฏิบัติคงเดิม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.