พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสวัสดิการที่พักอาศัย ๑๒ ชั้น สำนักงานรักษาความปลอดภัย

เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์   ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารสวัสดิการที่พักอาศัย ๑๒ ชั้น สำนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมี พันโท พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ให้การต้อนรับ ณ ซอยรามอินทรา ๒๕ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.