สปภ.จัดอบรม “หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน”

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษา   ความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรม “หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน”  ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่ช่วยฝึก, และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๕๐ คน โดยเรียนเชิญ เรืออากาศโท

Read more

ผอ.สปภ. ร่วมจัดนิทรรศการและต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย ร่วมจัดนิทรรศการภารกิจของสำนักงานรักษาความปลอดภัย และการแสดงการรักษาความปลอดภัย ในการต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมชมกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยมี พลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เกียรติเป็นประธาน ในการนำคณะผู้ช่วยทูตทหาร

Read more

พิธีปิดการอบรม “โครงการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง”

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ พลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม “โครงการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง” ในการนี้ ประธานในพิธีได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ฝึกอบรมที่มีคะแนนดีเด่น และมอบอาร์มให้แก่ ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน ๓๐ คน ณ ห้องประชุม ชั้น

Read more

พิธีเปิดการอบรม “โครงการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง”

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง”ให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดย ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย มอบหมายให้ นางชญาดา 

Read more

“วัน รปภ.อผศ.” ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ให้การต้อนรับ พลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ที่ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงาน “วัน รปภ.อผศ.”ประจำปี ๒๕๖๑

Read more