อบรมเรื่อง “การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่” ให้แก่เจ้าหน้าที่ รปภ. ระดับปกครอง

อบรมเรื่อง “การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่” ให้แก่เจ้าหน้าที่ รปภ. ระดับปกครอง โดยวิทยากรจาก โรงเรียนทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก

อ่านต่อ

พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการบรรเทาสาธารณภัยและดังเพลิงขั้นต้น

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ท.พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอกภัย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบรรเทาสาธารณภัยและดังเพลิงขั้นต้น

อ่านต่อ

วันคล้ายวันจัดตั้ง สำนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานรักษาความปลอดภัย จัดงานวันคล้ายวันจัดตั้ง สำนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ

ฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ครั้งที่ ๑/๖๓

สปภ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ครั้งที่ ๑/๖๓ ระหว่าง ๑๗ – ๑๙ ธ.ค.๖๒ ณ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.

อ่านต่อ

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครบรอบ ๖๗ ปี

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พ.ท.พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา

อ่านต่อ

พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผอ.สปภ.

กำหนดจัดพิธีลงนามในเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งจัดพิธี รับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานรักษาความปลอดภัย

อ่านต่อ

จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ รุ่นที่ ๑”

พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษา ความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมในหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ รุ่นที่ ๑”

อ่านต่อ

บรรยายธรรมในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภา

อ่านต่อ

พิธีปิดอบรม เจ้าหน้าที่ รปภ. ระดับปกครอง 13 ก.พ. 62

                   

อ่านต่อ

การจัดอบรมในหัวข้อ “การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมในหัวข้อ “การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย”

อ่านต่อ