เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุด รพ.ชุมแพ เก็บกระเป๋าสะพายได้

เมื่อ  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางจามรี วิไลลา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่  ประจำจุดโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พบเห็นกระเป๋าสะพาย ได้ตรวจพบเงินสดจำนวน ๗,๑๔๑ บาทและเอกสารสำคัญของ นางทองสิน สิมมา ต่อมา นางทองสินฯ ได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าของและจากการตรวจสอบพบว่า เป็นเจ้าของกระเป๋าจริง

Read more

เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุด ม.ขอนแก่น พบรถยนต์ไม่ปิดกระจก

เมื่อ  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลทหาร นพภา รอดบุญเสริม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบรถยนต์  ยี่ห้อฟอร์ด สีบอร์น ๔ ประตู  ไม่ปิดกระจกด้านหลังทั้ง ๒ ฝั่ง ได้แจ้งเพื่อหาเจ้าของรถยนต์และได้ยืนเฝ้าระวังสังเกตการณ์รอเจ้าของรถยนต์  ต่อมาในเวลา

Read more

เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุดโรงเรียนกัลยาณวัตร พบกระเป๋าเงินตก

เมื่อ  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายสำรวย  โสภา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตำแหน่งหัวหน้าชุด ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น พบเห็นกระเป๋าเงินตกอยู่ ได้ตรวจพบเงินสดและเอกสารสำคัญของ นายภาณุวิชญ์  จุ้ยเล็ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนกัลยาณวัตร ต่อมา นายภาณุวิชญ์ฯ  ได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าของและจากการตรวจสอบพบว่า

Read more

เจ้าหน้าที่ รปภ. พบผู้ต้องสงสัย

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ พลทหาร เกษมศักดิ์  มหามูล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดโรงพยาบาลชุมแพ ได้ปฏิบัติหน้าที่เดินตรวจบริเวณด้านหน้าลานจอดรถโรงพยาบาลชุมแพพบเห็นชายไม่ทราบชื่อกำลังงัดแงะประตูรถยนต์

Read more