ทหารผ่านศึกดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗

ในวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พันเอก สืบ  ปิยะสอน ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย และเงินรางวัล จากการคัดเลือกทหารผ่านศึกดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ แก่ พลทหาร กฤต  ลาสีมา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดสถานีต้นทางแจ้งวัฒนะ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.