พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ พลเอก ศิริพงษ์  วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และดำรงไว้ ซึ่งประเพณีอันงาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยมี พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ให้การต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานรักษาความปลอดภัย

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.