รอง ผอ.สปภ. เดินทางไปประชุมเจรจาต่อรองราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปี ๖๔ บริเวณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จว.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายชัยวัฒน์ สวนนุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนดำเนินงาน, ส่วนปฏิบัติการ, ส่วนการตลาด และส่วนนิติการ สำนักงานรักษาความปลอดภัย เดินทางไปร่วมประชุมการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.