รอง ผอ.สปภ. และเจ้าหน้าที่ สปภ. เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้าง และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. บริเวณ จว.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายธีรพงศ์  สวาสดิ์กลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ และ ส่วนการตลาด สำนักงานรักษาความปลอดภัย เดินทางไปเข้าร่วมประชุมผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับรายละเอียดการจ้างรักษาความปลอดภัย และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, ศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.