ผช.ผอ.สปภ. และเจ้าหน้าที่ สปภ. เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ่าสิบตรี กิตติพัฒน์ ตั้งสุขฤทัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.