สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันคล้ายวันจัดตั้ง ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันคล้ายวันจัดตั้ง ประจำปี ๒๕๖๔ กำหนดให้มีพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ, พิธีทางศาสนาพุทธ และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยพิธีทางศาสนาพุทธ ได้เรียนเชิญ พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.