รอง ผอ.สปภ. เดินทางไปปฏิบัติงาน ร่วมประชุมรายละเอียดสัญญาจ้าง จว.น่าน จว.แพร่ และจว.อุตรดิตถ์ พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. พื้นที่ใกล้เคียง

เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ พันเอก ชายชาญ ธีรพิเชฐพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เดินทางไปร่วมประชุมรายละเอียดสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย พร้อมพบปะผู้ว่าจ้าง เพื่อรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.