รอง ผอ.สผภ. เดินทางไปปฏิบัติงาน พร้อมตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ๕ – ๖ มกราคม ๒๕๖๕ พันเอก สืบ ปิยะสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ, ส่วนการตลาด และส่วนนิติการ เดินทางไปร่วมลงนามสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย และพบปะผู้ว่าจ้างในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรับทราบปัญหาการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.