รอง ผอ.สปภ. เดินทางไปปฏิบัติงานพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ พันเอก สืบ ปิยะสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย และ พันเอก ชายชาญ ธีรพิเชฐพงศ์ ประจำองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รักษาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนการตลาด และส่วนดำเนินงาน สำนักงานรักษาความปลอดภัย เดินทางไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยปี ๒๕๖๕ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.