ผอ.อผศ./ประธานกรรมการบริหาร สปภ. เข้าตรวจเยี่ยม สปภ.อผศ. และโรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม สำนักงานรักษาความปลอดภัย และโรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยมี พันโท พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย และคณะผู้บริหารสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้การต้อนรับ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.