สปภ.จัดอบรม “หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน”

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษา   ความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรม “หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน”  ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่ช่วยฝึก, และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๕๐ คน โดยเรียนเชิญ เรืออากาศโท

Read more

ผอ.สปภ. ได้มอบเงินรางวัลให้เจ้าหน้าที่ รปภ. ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย มอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณ แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น  จำนวน ๓ ราย

Read more

หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ครูฝึก โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ครูฝึก”  ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก โรงเรียนรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่สายตรวจ จำนวน ๕๐ คน โดยเรียนเชิญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สุรวัฒน์ 

Read more

ผอ.สปภ. มอบเงินช่วยเหลือและอุปกรณ์ ให้กับ รปภ. ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพัก

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นตัวแทนพนักงานและเจ้าหน้าที่ สปภ. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือพร้อมทั้งชุดเครื่องแบบและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนให้ พลทหาร ศรีสุชาติ  พิมพ์กล่ำ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพัก

Read more

ผอ.สปภ. ร่วมจัดนิทรรศการและต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย ร่วมจัดนิทรรศการภารกิจของสำนักงานรักษาความปลอดภัย และการแสดงการรักษาความปลอดภัย ในการต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมชมกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยมี พลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เกียรติเป็นประธาน ในการนำคณะผู้ช่วยทูตทหาร

Read more

พิธีปิดการอบรม “โครงการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง”

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ พลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม “โครงการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง” ในการนี้ ประธานในพิธีได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ฝึกอบรมที่มีคะแนนดีเด่น และมอบอาร์มให้แก่ ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน ๓๐ คน ณ ห้องประชุม ชั้น

Read more

พิธีเปิดการอบรม “โครงการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง”

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง”ให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดย ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย มอบหมายให้ นางชญาดา 

Read more

“วัน รปภ.อผศ.” ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ให้การต้อนรับ พลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ที่ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงาน “วัน รปภ.อผศ.”ประจำปี ๒๕๖๑

Read more

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่มาตรฐานอาชีพการรักษาความปลอดภัย และหลักสูตรผู้นำหน่วย”

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มอบหมายให้  พลโท ทศพร  หอมเจริญ รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับปกครอง ในหัวข้อ “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่มาตรฐานอาชีพการรักษาความปลอดภัย และหลักสูตรผู้นำหน่วย” ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Read more

สปภ. ออกกำลังกายบริหาร (Physical Training)

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมกันออกกำลังกาย โดยมี คณะครูฝึกจากโรงเรียนรักษาความปลอดภัย เป็นผู้นำออกกำลัง  กายบริหาร (Physical Trainning)  ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานฯ นอกจากจะได้สุขภาพที่แข็งแรงแล้วยังได้ฝึกความมีระเบียบวินัยอีกด้วย

Read more