อบรมเรื่อง “การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่” ให้แก่เจ้าหน้าที่ รปภ. ระดับปกครอง

อบรมเรื่อง “การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่” ให้แก่เจ้าหน้าที่ รปภ. ระดับปกครอง โดยวิทยากรจาก โรงเรียนทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก

อ่านต่อ

พิธีบวงสรวงศาลพระพรหมและทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี ๒๕๖๓ ของโรงเรียนรักษาความปลอดภัย

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ พันโทพสิษฐ์ เพรหลิม ผู้อำนวยกาสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลพระพรหมและทำบุญเลี้ยงพระ

อ่านต่อ

พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการบรรเทาสาธารณภัยและดังเพลิงขั้นต้น

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ท.พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอกภัย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบรรเทาสาธารณภัยและดังเพลิงขั้นต้น

อ่านต่อ

วันคล้ายวันจัดตั้ง สำนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานรักษาความปลอดภัย จัดงานวันคล้ายวันจัดตั้ง สำนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ

ฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ครั้งที่ ๑/๖๓

สปภ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ครั้งที่ ๑/๖๓ ระหว่าง ๑๗ – ๑๙ ธ.ค.๖๒ ณ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.

อ่านต่อ

พิธีปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง รุ่นที่ ๒”

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พ.ท.พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม

อ่านต่อ

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครบรอบ ๖๗ ปี

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พ.ท.พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา

อ่านต่อ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน

สำนักงานรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ตามที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดขึ้น ภายใต้ชื่อ จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน

อ่านต่อ

พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผอ.สปภ.

กำหนดจัดพิธีลงนามในเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งจัดพิธี รับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานรักษาความปลอดภัย

อ่านต่อ

“การพัฒนาทักษะภาวะการเป็นผู้นำ” ให้กับเจ้าหน้าที่ รปภ. ระดับปกครอง

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรมุ่งสู่มาตรฐานอาชีพ การรักษาความปลอดภัย หัวข้อ “การพัฒนาทักษะภาวะการเป็นผู้นำ”

อ่านต่อ