รอง ผอ.สปภ. รักษาการ ผอ.สปภ. เดินทางตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ พันเอก สืบ  ปิยะสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เดินทางไปปฏิบัติงาน ร่วมประชุมรายละเอียดสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.