ผอ.สปภ. เดินทางไปพบปะผู้ว่าจ้าง พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. เขตพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช, จ.สุราษฎร์ธานี, จ.ชุมพร, และ จ.ระนอง

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ พันเอก สืบ ปิยะสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาความปลอดภัย เดินทางไปพบปะผู้ว่าจ้างเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดชุมพร และ จังหวัดระนอง รวมถึงสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.