รอง ผอ.สปภ. และเจ้าหน้าที่ สปภ. เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้าง และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายธีรพงศ์ สวาสดิ์กลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ และ ส่วนการตราด เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือ กับผู้ว่าจ้าง ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมท่าอากาศยาน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแนะนำการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.