รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อเข้าการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง รุ่นที่ ๔

ด้วยสำนักงานรักษาความปลอดภัย ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อทำการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง รุ่นที่ ๔ จำนวน ๓๐ คน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับรับการฝึกอบรมในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม จนถึง วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ผู้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติ, ลักษณะต้องห้าม, เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร, หลักเกณฑ์การพิจารณาสอบคัดเลือก และรายละเอียดอื่นๆ ได้ตามเอกสารประกอบ สามารถสมัครทางออนไลน์ผ่านทางอีเมล์ sc.office61@gmail.com หรือมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ. เลขที่ ๒๙/๕๑๑ ซ.รามอินทรา ๒๕ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. ๑๐๒๒๐ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารรายละเอียดการรับสมัครลิ้งค์ดาวน์โหลดด้านล่าง

ใบสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม VIP รุ่น 4

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.