สปภ. จัดโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” เพื่อให้บุคลากร ของ สปภ.

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ พันโท พสิษฐ์ เพชรหลิม ผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธี¬เปิด โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” โดยเรียนเชิญ พันตรี เฉลิมศักดิ์ กลั่นจันทร์ วิทยากรจากโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ผู้มีความรู้ด้านการเขียนหนังสือราชการ มาให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน รักษาความปลอดภัย จำนวน ๔๔ คน ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานรักษาความปลอดภัย

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.