ภารกิจ สปภ. กับการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ ๓๔

มื่อวันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานรักษาความปลอดภัย ได้รับมอบหมายภารกิจรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.