จัดอบรมพนักงานในหัวข้อ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารยุคใหม่ Smart Leadership”

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์  ทหารผ่านศึก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ช่วยปฏิบัติงานสำนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย ในหัวข้อ  “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารยุคใหม่ Smart Leadership” เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารงานในหน้าที่ของตน  ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด มีผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๑จำนวน ๕๑ คน ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมี พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้การต้อนรับ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.