สปภ. จัดอบรมพนักงาน ผศ. ในหัวข้อ “ภูมิภาคเรียนรู้ มุ่งสู่มืออาชีพ”

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มอบหมายให้ พลโท ทศพร หอมเจริญ รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต ทั้ง ๒๔ เขต ในหัวข้อ “ภูมิภาคเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพ”ณ ห้องประชุม สำนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมี พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้การต้อนรับ ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยเชิญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วย

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.