บริษัท ทรูเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด เป็นตัวแทนของบริษัทฯ มอบเครื่องดนตรีให้กับ สปภ.

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษา ความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับมอบเครื่องดนตรี จากคุณพนมพร งามโฉม ที่ปรึกษาวางแผน ๑ บริษัท ทรูเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการของสำนักงานรักษา ความปลอดภัย

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.