คณะครูฝึกจากโรงเรียน ฯ นำออกกำลังกายบริหาร (Physical Training)

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมกันออกกำลังกาย โดยมี คณะครูฝึกจากโรงเรียนรักษาความปลอดภัย เป็นผู้นำออกกำลัง  กายบริหาร (Physical Trainning)  ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานฯ นอกจากจะได้สุขภาพที่แข็งแรงแล้วยังได้ฝึกความมีระเบียบวินัยอีกด้วย

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.