โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย มอบหมายให้ นายประเกียรติ  เพชรสุวรรณ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดบรรยายธรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยนมัสการพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ     (วีรพล วีรญาโณ เปรียญธรรม ๓ ประโยค) วัดยานนาวา มาบรรยายธรรม เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้กับ­­เจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๕๐ คน ณ ห้องประชุม ๑     สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.