พิธีเปิดการอบรม “โครงการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง”

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง”ให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดย ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย มอบหมายให้ นางชญาดา  นิ่มประทุม รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ให้การต้อนรับ ซึ่งการอบรมจัด ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.