รอง ผอ.สปภ. เดินทางไปร่วมประชุม บริเวณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทีย จ.ประจวบคีรีขันธ์, โรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร และโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ พันเอก ชายชาญ  ธีรพิเชฐพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เดินทางไปปฏิบัติงานร่วมประชุมรายละเอียดสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย ณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร และโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ พร้อมตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.