การประชุมหารือรายละเอียดการจ้างรักษาความปลอดภัย ปี ๖๔ บริเวณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายธีรพงศ์ สวาสดิ์กลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ, ส่วนการตลาด, ส่วนดำเนินงาน และส่วนนิติการ เดินทางไปประชุมเพื่อหารือรายละเอียดการจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ ณ โรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.